Kategoriat
Helppo Tulla Tiedotteet

Uutta sisältöä: Turvallisesti partiokämpillä

Kiinteistöryhmä haluaa painottaa partiokämpillä fyysisen turvallisuuden lisäksi myös yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden teemoja, tästä syystä olemme lisänneet näille sivuille täysin uuden Turvallisesti Partiokämpillä -sivun.

Sivulta löytyy perinteisten turvallisuusohjeiden lisäksi tietoa partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, Helppo Tulla -tunnuksesta, saavutettavasta toiminnasta sekä turvallisemman tilan periaatteista ja häirintäyhdyshenkilöistä.

📸 Alex Inkiläinen

Partion jäsenistö on entistä moninaisempaa ja aiempaa saavutettavan toiminnan eteen tulee tehdä päämäärätietoisesti töitä yhdessä.

Tapahtuman ja retken turvallisuudesta vastaa aina retkenjohtaja, jonka tehtävänä on tutustua ennakkoon Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeeseen sekä varaamanne kohteen pelastussuunnitelmaan. Retkenjohtajan tehtäviin kuuluu myös laatia oma turvallisuussuunnitelma retken ajaksi sekä kouluttaa muille mukavana oleville johtajille retken ja kohteen turvallisuusasiat.

Vaikka kohteillamme järjestettävien retkien ja tapahtumien aikana osallistujien fyysisestä turvallisuudesta tulee edelleen pitää huolta ja vaaratilanteita ehkäistä ennakoimalla, olemme kokeneet tärkeäksi lisätä ohjeisiimme myös muita teemoja.

Saavutettavuus ja Helppo Tulla -tunnus

Parannat tapahtumasi saavutettavuutta huomioimalla vähintään nämä neljä Helppo Tulla -tunnuksen alaista perusasiaa.

  • WC käynti
  • Ruokailu
  • Majoitus
  • Peseytyminen
Helppo Tulla -tunnus

 

Yksinkertaisimmillaan huomioiminen voi tarkoittaa esimerkiksi näiden asioiden avaamista ja sanoittamista  tarkemmin retkikirjeessä. Kun osallistuja tietää ennakkoon miten WC käynnit tai majoittuminen on tapahtuman aikana järjestetty, osaa hän arvioida paremmin onko tapahtuma hänelle saavutettavissa.

Kannustamme myös perehtymään partion tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sekä turvallisemman tilan periaatteiseen ja häirintäyhdyshenkilöihin, jotka kannattaa ottaa käyttöön myös lippukuntien omissa tapahtumissa. Lippukunnan omilla retkillä häirintäyhdyshenkilönä voi toimia vaikkapa turva-aikuiset.

Turvallisessa partiotoiminnassa tärkeintä on muistaa:

  • Partiotoiminta on avointa kaikille, jotka hyväksyvät partioliikkeen arvopohjan
  • Partiossa on nollatoleranssi kiusaamiseen, syrjintään ja häirintään
  • Osallistujien fyysinen turvallisuus on edelleen huomioitava tapahtumaa suunnitellessa.

Lisää turvallisuuteen liittyviä vinkkejä, linkkejä ja materiaaleja löydät Turvallisesti Partiokämpillä -sivulta.