Turvallisesti Partiokämpillä

Turvallisen partio- ja retkitoiminnan takaa hyvä ennakkovalmistautuminen, partiolainen on aina valmiina.

Osallistujien fyysisen turvallisuuden lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös esimerkiksi yhdenvertaisuuteen sekä saavutettavuuteen.

 

Turvallisuus edellä!

Tapahtumaa tai retkeä suunnitellessa tulee huolehtia osallistujien turvallisuudesta sen aikana. Ennakoimalla ja ohjeisiin ennakkoon tutustumalla voi lähteä retkelle hieman keveämmin mielin.

✅ Tutustu SP:n (Suomen Partiolaiset) TURVALLISUUSOHJEESEEN

✅ Lue oman Partiopiirisi KRIISIVIESTINTÄOHJE

✅ Ilmoita ISO LEIRIT ja VAELLUKSET  oman Partiopiirisi toimistolle, yhteystiedot löydät oman piirisi sivuilta.

✅ Tutustu varaamasi kohteen  PELASTUSSUUNNITELMAAN ja kuittaa se luetuksi (kämpän omalla sivulla linkki).

✅ Viimeistään paikan päälle saavuttaessa tutustu kohteen TURVALLISUUSSUUNNITELMAAN ilmoitustaululta tai kämppäkansiosta.

Lue lisää:

Suomen Partiolaisten Turvallisuusohjeet (sivulla linkki turvallisuussuunnitelmapohjiin)

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Kriisiviestintäohje

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset: Ilmoita leiristä tai vaelluksesta

Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Partiotoiminta on avointa kaikille, jotka hyväksyvät partioliikkeen arvopohjan. Partion jäsenistö on moninaista ja aiempaa saavutettavamman toiminnan eteen tehdään päämäärätietoisesti töitä. Partion moninaisuusvisio on Suomen Partiolaisten, A-jäsenten eli partiopiirien ja lippukuntien yhteinen tavoite.

Lue lisää:

Partion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (pdf)

Helppo Tulla -tunnus ja saavutettava toiminta

Helppo Tulla -tunnus auttaa tapahtumien järjestäjiä tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen osallistumisen. Tunnuksen avulla osallistujan on myös helpompi arvioida, onko tapahtuma tai retki hänelle saavutettava.

Saavutettavassa tapahtumassa on huomioituna vähintään perusasiat: WC käynti, ruokailu, majoitus ja peseytyminen. Yksinkertaisimmillaan huomioiminen voi tarkoittaa esimerkiksi näiden asioiden avaamista ja sanoittamista tarkemmin retkikirjeessä. Kun osallistuja tietää ennakkoon miten WC käynnit tai majoittuminen on tapahtuman aikana järjestetty, osaa hän arvioida paremmin onko tapahtuma hänelle saavutettavissa.

Muista! Mikään tapahtuma ei ole täydellinen, mutta ennakoimalla eri teemojen huomioinnin, mahdollistat tapahtumasi mahdollisimman monelle.

Lue lisää:

Saavutettavan toiminnan järjestäminen

Partiotapahtumien saavutettavuusohje (pdf)

Helppo Tulla -tunnus tapahtuman järjestäjille

Helppo Tulla -tunnus tapahtumaan osallistujille

Turvallisemman tilan periaatteet ja häirintäyhdyshenkilöt

Partiossa on nollatoleranssi kiusaamiseen, syrjintään ja häirintään. Kaikessa partion toiminnassa ja tapahtumissa tulisi noudattaa turvallisemman tilan periaatteita sekä estää vihapuhetta, syrjintää ja häirintää.

Häirintäyhdyshenkilöt ovat käytössä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirin tapahtumissa ja suosittelemme nimeämään sellaiset myös lippukuntien omille retkille ja tapahtumiin. Lippukunnan retkellä häirintäyhdyshenkilöinä voi toimia esimerkiksi lippukunnan turva-aikuiset.

Lue lisää:

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset: Turvallisemman tilan periaatteet (sekä häirintäyhdyshenkilöt)

Suomen Partiolaiset: Turvallisemman tilan periaatteet ja vihapuheesta vapaan keskustelun säännöt

Häirinnän tunnistaminen ja siihen puuttuminen

100 tapaa tehdä avoimempaa partiota (pdf)

Partion anonyymi ilmoituskanava