Yläsivut
Tietoa meistä

Varausehdot

Partiokämppien varausehdot

Näitä varausehtoja sovelletaan varaajan ja Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön väliseen sopimussuhteeseen vuokrakohteen (partiokämpät ja leirikeskukset, leirialueet sekä muut tilat) varaamisesta ja käyttämisestä.

Varausehdot astuvat voimaan heti varauksen tekohetkellä. Tekemällä varauksen varaaja vakuuttaa tutustuneensa näihin varausehtoihin ja hyväksyy nämä varausehdot.

Varauksen tekeminen

Partiokämppien varaukset tehdään osoitteessa varaus.partiokämpät.fi.

Varaus on sitova. Varauksen voi peruuttaa varausjärjestelmän kautta veloituksetta kuukausi ennen varauksen alkua, minkä jälkeen varaus laskutetaan täysimääräisenä.

Partion ulkopuolisilta varaajilta edellytetään koko alueen (esimerkiksi Kiljavan tai Kavalahden pihapiirin rakennukset) varaamista.

Hinnat ja laskutus

Arkihinta koostuu yhdestä yöstä alkaen klo 16.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 15.00. Viikonlopun hinta koostuu kahdesta vuorokaudesta (pe klo 16.00 – su klo 15.00).

Varaus laskutetaan aina varaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Partiotoiminnan hinnastot on tarkoitettu vain partiotapahtumille, ei esimerkiksi partiolaisten yksityistilaisuuksia varten. Lippukunta tai muu partio-organisaatio vastaa, että varauksen aikana oleva ohjelma on partio-ohjelmaa, ja että tapahtumassa noudatetaan partion turvallisuusohjeita.

Partiokäytössä lasku lähetetään aina sille järjestölle tai lippukunnalle, joka vastaa partiotoiminnasta varauksen aikana. Muussa käytössä lasku lähetetään varaajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Avaimet

Avaimet noudetaan Partioasemalta (Töölönkatu 55) asiakaspalvelun aukioloaikojen puitteissa ja palautetaan samaan paikkaan välittömästi varauksen päätyttyä. Avaimen palauttamatta jättämisestä peritään sadan (100) euron (sis. alv) maksu.

Toiminta kiinteistöllä

Varaajan tulee noudattaa kaikkia annettuja ohjeita koskien paikkoja, laitteita ja välineitä. Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa.

Varaajan tulee tehdä loppusiivous ja huolehtia, että kämppä ja sen pihapiiri jäävät siistiin kuntoon varaajan jäljiltä. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Loppusiivouksessa astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja -tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen.  Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla. Grillipaikka ulkona siivotaan, sauna sekä WC pestään. Piha-alue jätetään siistiin kuntoon. Alueelle ei saa jättää lautaa, riukuja tai muuta puutavaraa, ellei asiasta ole sovittu erikseen kiinteistövastaavan kanssa.

Varaaja on velvollinen maksamaan kiinteistön siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja vuokraaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan varaajan saapumista.

Varaajan vastuu

Varaajan tulee tehdä parhaansa välttääkseen kaikkea vahinkoa. Kaikki varauskohteessa havaitut viat ja puutteet tulee ilmoittaa viimeistään avainten palautuksen yhteydessä.

Varaaja on velvollinen korvaamaan säätiölle täysimääräisesti kaikki vahingot, joita hänen toimintansa aiheuttaa kiinteistöille, sen irtaimistolle tai pihapiirille sekä vahingon, joka säätiölle aiheutuu seuraavan varaajan kärsimästä vahingosta tai palvelun käytön estymisestä.

Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö ei ole vastuussa onnettomuuksista, jotka aiheutuvat lievästä huolimattomuudesta tai asiakkaan omasta huolimattomuudesta.

Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön oikeus peruuttaa varaus

Säätiöllä on oikeus perua varausehtojen vastainen varaus 2 viikon kuluessa sen tekemisestä.

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö perua varauksen. Tällöin varaaja saa maksamansa varausmaksun takaisin kokonaisuudessaan. Irtisanotusta varaussopimuksesta varaajalle mahdollisesti syntyneitä muita kuluja ei kuitenkaan korvata. Pääkaupunkiseudun Partiosäätiöllä on oikeus peruuttaa varaus, mikäli varaaja ei ole maksanut varauslaskuaan eräpäivään mennessä. Tällaisessakin tapauksessa varaaja joutuu kuitenkin maksamaan varauslaskunsa kokonaisuudessaan.

Jos varaus joudutaan keskeyttämään varaajan häiriökäyttäytymisen takia, ei maksuja palauteta.

Säätiö pidättää oikeuden peruuttaa varauksen, jos kyseinen varaaja ei ole aikaisemmissa vuokrakohteiden varauksissa noudattanut vuokrakohteissa oleskelusta annettuja ohjeita tai jos kyseinen varaaja on muutoin toiminut vastoin vuokrakohteiden käyttöä koskevaa sopimusta.

Muuta

Saunan käyttö kuuluu Metsätupaa lukuun ottamatta kämppien vuokraan, mutta ei rannan, retki- tai leirialueen vuokraan. Saunavuoroista sovitaan muiden alueella samaan aikaan olevien vuokraajien kanssa.

Kohteiden huolto on järjestetty ilmoitettujen kämppien henkilökapasiteettien mukaan. Olethan siis etukäteen yhteydessä, mikäli suunnittelet ison tapahtuman tai leirin järjestämistä, jotta voimme sopia riittävien resurssien hankkimisesta sekä mahdollisista lisämaksuista huoltoon liittyen (kulut: puu/wc/jäte). Suurinta sallittua majoituskapasiteettia kämpillä ei saa ylittää.

Kaikkiin kämppiimme pääsee tutustumaan omatoimisesti laina-avaimen kanssa!

 

Yhteystiedot

Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö sr
papa.toimisto@partio.fi
09 8865 1200

Töölönkatu 55
00250 Helsinki
1802417–4